LA YOGURTERA

Empresa de produción e distribución de espectáculos creada en 2010 na Coruña por Marta Horjales, produtora de eventos, enxeñeira de organización industrial e xestora cultural.

La Yogurtera SL dedícase ao management, á contratación de artistas, á produción e á distribución de espectáculos profesionais, así como á produción de eventos culturais. Presta servizos de xestión a compañías e grupos musicais e traballa con concellos de Galicia e entidades do eido cultural.

marta-horjales-la-yogurtera-scaled.jpg

Marta Horjales

La Yogurtera

COLABORADORES

La Yogurtera colabora con distintas empresas de servizos técnicos, así como con creadores e profesionais da produción, tanto técnica como artística, cos que traballa por proxecto

suso-montero.jpg

Suso Montero

Director de arte
mauel-visgue-scaled.jpg

Manuel Silva

Realizador audiovisual e deseñador gráfico
alberto-blanco-scaled.jpg

Alberto Blanco

Xestor cultural
COR3035-scaled.jpg

Alberto Ramos

Xornalista

MANAGEMENT

Xestión e contratación de artistas

PRODUCIÓN

Deseño, organización e coordinación de proxectos culturais, eventos e espectáculos

XESTIÓN

Xestión de axudas e patrocinios para entidades e empresas culturais